Overview

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตลาดกระบัง)
เงินเดือน(บาท) : 30,000 – 45,000
วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:30 – 17:30
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– รับผิดชอบในการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และตามกฎหมาย
– เตรียมข้อมูลที่สำคัญประกอบการประชุม ทั้งความเคลื่อนไหวของตลาดหลักหุ้น หรือข้อมูลสำคัญที่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
– บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งติดตามผลตามมติที่ประชุมอย่างครบถ้วน
– จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี
– เก็บรักษา รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร พร้อมจัดส่งสำเนารายงาน การมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ประสานงานกับผู้ถือหุ้น
– จัดทำหนังสือสำคัญ จดหมายโต้ตอบ หรือเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
– ประสานงาน และดำเนินการให้ผู้บริหารได้รับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ในข้อกฏหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ
– ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
ปฎิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย , หญิง
อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท
ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
-เพศ ชาย หญิง
-อายุ 30 ปีขึ้นไป
-ปริญญาโท-ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท 3 ปีขึ้นไป
-หากผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรตาม กลต.จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดีทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
-พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ และต้องมีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก ชอบงานท้าทายความสามารถ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
1010 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด

  1010 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520 ประเทศไทย