Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-จัดทําเงินเดือน ทั้งรายวัน รายเดือน

-คํานวณค่า Incentive และประเภทการจ่ายต่างๆ

-สรุปรายงานและนําส่งผู้จ่าย

คุณสมบัติ

– เพศหญิง/ชาย

– จบวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ 1-3 ปี

– ใช้ MS. Office และเครื่องคํานวณคล่อง

– มีประสบการณ์ด้านค่าแรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้และทักษะด้านการบริหารงานบุคคล

– มีความรู้พรบ.คุ้มครองแรงงานและที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี

สถานที่ : กทม. (ทุ่งครุ)

การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์

คณะ : บริหารธุรกิจ

สาขา : การบริหารงานบุคคล

คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จํากัด

  บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จํากัด 328 Prachauthit Rd., Thoongkru, Bangkok 10140 โทรศัพท์ : 0-2479-9188 ต่อ 1303-1304