Overview

          รายละเอียดงาน
          – ดูแลงานสรรหา/ฝึกอบรมทั้งระบบ – ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการงาน – ดูแลงานสวัสดิการทั่วไป               อื่นๆ ตามมอบหมาย
          คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) ได้ดี
 2. มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา งานต่างด้าว BOI จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 4. มีทักษะการประสานงานที่ดี
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
          วิธีการสมัคร
          ติดต่อ

          คุณศุภานัน สรรพบพิตร
          กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย
          72 ซ.นนทบุรี15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
         โทรศัพท์ : 02-055-8555 ต่อ 2340
          แฟกซ์ : 02-527-5716
          เว็บไซต์ : https://www.metroply.com
          LINE ID: 0830992905
          สถานที่ปฏิบัติงาน

          โรงงานนนทบุรี
          ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About กลุ่มบริษัทเมโทร-พลาย

  72 ซ.นนทบุรี15 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000