Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

2. ควบคุมดูแลการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด

3. วิเคราะห์ข้อมูล,ประมวลผล จัดทําสถิติประจําสัปดาห์/เดือน

4. ร่วมกําหนดมาตรฐานกับผู้บังคับบัญชา ในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ

5. จัดทํารายงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ

6. รับผิดชอบเอกสารในแผนกให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001:2015

7. สรุปรายงานผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดให้ผู้จัดการอนุมัติ

8. รวบรวมปัญหาด้านคุณภาพ,วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาวิธีแก้ไขและปรับปรุงการทํางานให้ดีขึ้น

9. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– อายุ 25 ปีขึ้นไป

– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา วศบ.อุตสาหการ วศบ.เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้าน QC 3 – 5ปี

– มีประสบการณ์ด้านสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความเป็นผู้นํา และมีความสามารถในการประสานงาน

– ใช้โปรแกรม Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint) ได้

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 1 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : 20,000 – 30,000 บาท/เดือน

ประสบการณ์ : 3 – 5 ปี

สถานที่ : กทม. (คลองสามวา)

การศึกษา : ปริญญาตรี

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : อุตสาหการ

คณะ : วิศวกรรมศาสตร์

สาขา : เครื่องกล

คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สาขา : วิศวกรรมอุตสาหการ


สวัสดิการ

ค่าทํางานล่วงเวลา

ประกันสังคม

ลาบวช

เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม

เที่ยวประจําปี หรือเลี้ยงประจําปี

เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท แอล วาย อินดัสตรีส์ จํากัด

  บริษัท แอล วาย อินดัสตรีส์ จํากัด 124 Phraya Suren Rd., Bang Chan, Khlong Sam Wa, Bangkok 10120 โทรศัพท์ : 0-2517-0768-9