Overview

รายละเอียดงาน

– บริหารจัดการควบคุมคลังสินค้าและจัดเตรียมสินค้า คลังวัตถุดิบ คลังสำเร็จรูป – ควบคุมด้านการเบิกจ่าย การจัดเก็บและวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ – จัดการสร้าง Layout คลังสินค้าและพื้นที่วางสินค้า ควบคุมสต๊อก ทำการรับการจัดเก็บการเบิกและส่งสินค้าตรงเวลา – จัดการคลังสินค้าในคลังสินค้า – มีการตรวจนับและควบคุมสินค้าคงคลัง – วางแผน ควบคุม กระบวนการจัดทำข้อมูลสินค้าสำเร็จรูปในระบบให้ถูกต้อง – ปรับปรุง พัฒนาวิธีการบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง – จัดทำรายงาน และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง – ดูแลติดต่อประสานงานด้านการขนส่งสินค้าของบริษัทฯ – งานดูแล รักษาสภาพรถยนต์ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานสรุปการปฏิบัติงาน – จัดทำสรุปการบำรุงรักษายานพาหนะที่รับผิดชอบ – ดูแลทรัพย์สินของบริษัทที่มีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบอย่างดี – หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 3. ขับรถโฟล์ทคลิฟได้และมีใบประกาศจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 6. มีความรู้หลากหลาย และชอบการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ
 7. มีความรับผิดชอบและอดทน
วิธีการสมัคร

– สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) – ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงาน, รูปถ่ายปัจจุบัน, ระบุเงินเดือนที่ต้องการ ทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ – สมัครงานด้วยตนเองทางบริษัทฯ หลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่าย 1 – 1.5 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชน 4. สำเนารับรองวุฒิการศึกษา 5. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 6. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 7. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ( ถ้ามี ) 8. Certificate ต่างๆ ( ถ้ามี ) 9. สลิปเงินเดือนล่าสุด / หนังสือรับรองการทำงาน / หนังสือรับรองเงินเดือน
ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด/ Teo Hong Silom Co., Ltd.
เลขที่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี ชั้น 17 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10540
โทรศัพท์ : 02-312-0045-69
อีเมล : teohong_189@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-312-0198
เว็บไซต์ : http://www.teohong.com
สถานที่ปฏิบัติงาน

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด

  เลขที่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี ชั้น 17 ม.14 ถ.บางนา-ตราด กม. 6.5
  แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10540
  โทรศัพท์ : 02-312-0045-69