Overview

คุณสมบัติ

• เพศหญิง

• อายุ 19 – 30 ปี

• จบวุฒิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

• ขอคนพร้อมทํางาน มีที่พักในกรุงเทพฯ เป็นคนพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายได้:

• ปวช-ปวส 10,000- 11,000

• ปริญญาตรี 11,000-12,000

สวัสดิการ: ประกันสังคม

สถานที่ทํางาน: วงเวียนโอเดียน สัมพันธวงศ์ (เพศหญิง)


คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 2 อัตรา

เพศ : หญิง

เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้

ประสบการณ์ : 0 – 3 ปี

สถานที่ : กทม. (สัมพันธวงศ์)

การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี

คณะ : บริหารธุรกิจ

คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง


สวัสดิการ

• เงินเดือน

• คอมมิสชั่น

• เบี้ยเลี้ยง

• ค่าโทรศัพท์มือถือ

• ประกันสังคม

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท ทองไทย (1956) จํากัด

  บริษัท ทองไทย (1956) จํากัด 762-8, Charoenkrung Rd., Samphanthawong, Bangkok 10100 โทรศัพท์ : 0-2235-5566#223,0-2233-2995 #112 โทรสาร : 0-2236-5674