Overview

        รายละเอียดงาน
        เสนอขายสินค้า ดูแลฐานลูกค้าเดิม และเปิดร้านค้าใหม่ สำรวจตลาด เยี่ยมลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
        ในพื้นที่ กรุงเทพและปริมณฑล
        คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ไม่จำกัดเพศ
 2. อายุ 25 – 40 ปี
 3. วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 4. มีประสบการณ์ทางด้านการขาย
 5. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
 6. มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
 7. ชอบงานในงานบริการและมีทัศนคติที่ดีในอาชีพ
        วิธีการสมัคร
        ติดต่อ

        คุณธง
         บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด
         282 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถนนอ่อนนุช
         แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
        โทรศัพท์ : 02-721-2493-4 , 085-991-5688
         เว็บไซต์ : http://www.tyrecoon.com
         สถานที่ปฏิบัติงาน

         แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด

  282 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถนนอ่อนนุช
  แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  โทรศัพท์ : 02-721-2493-4 , 085-991-5688