Overview

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผน กลยุทธ์การขาย ให้เหมาะสมกับความนิยมในตลาด

นําเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้าหน่วยงานหรือองค์กร

สร้างสรรค์กิจกรรมการขายในงานEvent ต่างๆ

คุณสมบัติ

อายุ 22-40 ปี

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

รับทุกเพศ บุคลิกดี

มีทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรอง

ชอบทํางานเป็นทีมมีไหวพริบมีความกระตือรือร้น

สามารถเดินทางได้

รักความก้าวหน้า

คุณสมบัติพื้นฐาน

ประเภทของงาน : งานประจํา

จํานวน : 5 อัตรา

เพศ : ชาย/หญิง

เงินเดือน(บาท) : 15,000 – 30,000 บาท/เดือน  + Commission

ประสบการณ์ : 0 – 1 ปี

สถานที่ : กทม. (สะพานสูง), ปทุมธานี

การศึกษา : ปริญญาตรี

สวัสดิการ

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ค่านํ้ามันรถ, ค่าเดินทาง

ค่าเสื่อมยานพาหนะ

ทํางานสัปดาห์ละ 5 วัน

ประกันสังคม

เที่ยวประจําปี

หรือเลี้ยงประจําปี

เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ

โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

 

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จํากัด

  บริษัท เอซี เอ็กซ์เซลเล้นท์ จํากัด 2 กรุงเทพกรีฑา 19 เเขวงสะสานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250