Overview

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตพญาไท)
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : ไม่ระบุ
เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
รายละเอียดงาน

– ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของรายการบันทึกบัญชีต่างๆในงบการเงิน
– วิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของรายการบัญชี ก่อนปิดงบการเงินประจำเดือน
– บริหารจัดการให้การปิดบัญชีประจำเดือน/ปีให้เรียบร้อยถูกต้อง ตรงตามเวลา
– ควบคุมค่าใช้จ่ายในการขาย (Advertising and Promotions) และบริหาร (Admin Exp.) ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้
– บริหารลูกหนี้ AR Aging และเจ้าหนี้ AP Aging โดยการควบคุมการรับจ่ายเงินให้ตรงตามกำหนด และบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง
– บริหารทรัพย์สิน (Fixed Asset) และสินค้าคงเหลือ (Inventory) ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้อง
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงงานผลิต ตัวแทนจำหน่ายตลาดกลางในการคำนวณต้นทุนขายรวมถึงค่าใช้จ่าย- การกระจายสินค้ากับทาง Transportation Agent เพื่อคำนวณหาจุดคุ้มทุนของกำไรขึ้นต้น ในการกระตุ้นยอดขายหรือการ List-in สินค้า โดยการเทียบกับคู่แข่งในตลาด
– ตรวจสอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมเอกสารประกอบรายการให้ถูกต้อง
– ตรวจสอบแบบ ภงด.50 และภงด.51 ภพ.30
– ตรวจสอบแบบ ภพ.30 รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย
– ตรวจสอบ ภงด.3,53 พร้อมรายละเอียดประกอบเพื่อให้มั่นใจว่าได้จัดทำได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากร และนำส่งได้ตรงตามเวลา
– สอบทานการกระทบรายได้ระหว่าง รายได้ตาม ภงด.50 รายได้ตาม ภพ.30 กับรายได้ทั้งหมดตามงบทดลอง
– ควบคุมการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปีของบริษัทในเครือ
– จัดทำ Management Report และสอบทานการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทในเครือ เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
– รวบรวมและสอบทานงบประมาณประจำปีที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำประมาณงบกำไรขาดทุน เพื่อให้งบประมาณถูกต้องตามทิศทางและนโยบายบริหารของบริษัท
** ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9:00น. – 18:00 น.

คุณสมบัติ
เพศ : ไม่ระบุ
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วิธีการรับสมัครงาน
รับสมัครงานผ่านทาง
 • hr@fufuthailand.com
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง
บริษัท ฟู่ฟู่(ประเทศไทย) จำกัด
408/74 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 17 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About บริษัท ฟู่ฟู่(ประเทศไทย) จำกัด

  408/74 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 17 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย