Overview

รายละเอียดงาน
รูปแบบงาน : งานประจำ
จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี(ปากเกร็ด)
เงินเดือน(บาท) : 28,000 – 32,000
วันหยุด : ไม่ระบุ
เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00
เวลาทำงานอื่น : ทำงานอาทิตย์ละ 6 วันต่ออาทิตย์ หยุดวันพุธหรือพฤหัสบดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– วางแผนด้านงานจราจร ทำรูปแบบการนำเสนอ และเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหาร
– ควบคุมสั่งการและประสานงานการทำงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานจราจรหน้างาน ตำรวจพื้นที่ ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงพยาบาล หรือฝ่ายอื่นๆที่ต้องทำงานร่วมกัน
– ต้องสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง
– มีทักษะการบริหารงานจราจร
– บริหารทีมงานเจ้าหน้าที่จราจร เจ้าหน้าที่กล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ธุรการ
– ตรวจสอบการทำงานเจ้าหน้าที่ธุรการ เช่น งานบริหารอุปกรณ์ประจำหน่วยงาน การทำรายงานประจำวัน การทำ Powerpoint นำเสนอที่ประชุม เป็นต้น
– ตรวจสอบการเข้า-ออกงานของพนักงานในพื้นที่
– สรรหาบุคลากรในการทำงานส่วนงานต่างๆ
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 30 – 55
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
มีประสบการณ์ด้านงานบริหารงานจราจรโคร
การใหญ่พิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • เงินโบนัสตามผลงาน
สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
ชื่อผู้ติดต่อ : จิตรยุทธ
เบอร์ผู้ติดต่อ : 0914245915
อีเมล : jityuth.s@siaminnotech.com
วิธีการรับสมัครงาน
 • jityuth.s@marines.co.th
 • jityuth.s@mgroup-world.com
รับสมัครผ่านทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตัวเอง
Jityuth Somjitchob
SIAM INNOTECH SOLUTIONS CO., LTD.
49/77ง,49/77ฉ,49/77ช
หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ28(ต้นแทน) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About SIAM INNOTECH SOLUTIONS CO., LTD.

  49/77ง,49/77ฉ,49/77ช
  หมู่ 2 ซอยแจ้งวัฒนะ28(ต้นแทน) ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย