Overview

Duties & Responsibilities
ลักษณะงาน :-

• รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ (AP voucher) และบันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และกฎระเบียบตามกรมสรรพากร

• รวบรวมเอกสารและตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการชำระเงิน ให้คู่ค้าของบริษัทจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบสั่งซื้อ/สัญญาจ้าง เป็นต้น ให้ถูกต้องตามข้อตกลงพร้อมทั้งบันทึกราย การจ่ายชำระเงิน (Payment voucher)นโยบายบริษัท ข้อกำหนดทางกฎหมาย และช่วงการปิดบัญชีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปิดบัญชีเป็นไปตามกำหนดการปิดบัญชีประจำเดือน

• ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายใน เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง เกิดความเรียบร้อยในการทำงานและเพื่อให้การจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง

• จัดทำรายงานกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้และรายการที่เกี่ยวข้อง

• มีความรู้เกี่ยวกับการการบัญชีสินทรัพย์ถาวร

• เรื่องอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualification
คุณสมบัติ :-
    • เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
    • วุฒิ ปริญญาตรี /ปริญญาโท สาขาบัญชี
    • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีจ่ายอย่างน้อย 3 ปี
    • มีความรู้ทางด้านบัญชีภาษีอากร ภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มรายจ่ายต้องห้าม
    • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบในการทำงาน
    • มีความสามารถในการวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
    • มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ Excel และพิมพ์ดีดไทย 35-45 คำต่อนาที
Basic qualification
Type of job : Full Time
Quantity : 1 quota
Gender : Male/Female
Salary(Baht) : Negotiable
Experience : 3 – 5 year(s)
Location : Bangkok (Huaykwang, Dindaeng, Ladprao, Bangkapi, Wangthonglang, Chatuchak)
Education : Bachelor’s Degree or Higher
Welfare
 • 5-day work week
 • Accident Insurance
 • Accommodation allowance (in other provinces)
 • Annual bonus
 • Attendance bonus or other special compensation
 • Employee’s uniform
 • Flexible working hours
 • Funeral payment support
 • Health insurance
 • Life insurance
 • Marriage gift
 • Overtime
 • Performance/results-based bonus
 • Provident Fund
 • Social security
 • การอบรมสัมนาภายใน-ภายนอก
 • กิจกรรมปีใหม่ กีฬาสีประจำปี ฯลฯ
 • ค่าทำฟัน
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • พักร้อน 10 วัน/ปี
 • ลากิจ 10 วัน/ปี
 • วันหยุดตามประเพณี/ตามกฎหมายแรงงาน
 • วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน
 • สวัสดิการกรณีเยี่ยมไข้
 • สิทธิ์ซื้อเครื่องดื่มในราคาพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือ บิดา มารดา เสียชีวิต
 • เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
 • เบี้ยเลี้ยง+ค่าเดินทางไป ตจว. (ตามตำแหน่ง)
 • เสื้อฟอร์ม (เสื้อโปโล)
About company
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนแห่งแรกของประเทศไทย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การประมูลครบวงจร ในประเภท รถยนต์ / รถจักรยานยนต์ รวมถึง ทรัพย์สิน หรือ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่สุดของมืออาชีพ ในงานด้านการประมูล โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสำนักงานสาขาอีก 28 แห่งทั่วประเทศ ได้เปิดดำเนินธุรกิจบริการประมูลมากว่า 20 ปี และเป็นบริษัทประมูลแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี 2555 นี้บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน จึงต้องการรับพนักงาน /เจ้าหน้าที่ เข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้ และเป็นบริษัทมหาชนแห่งแรก ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การประมูลครบวงจร โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพฯ  ได้เปิดดำเนินธุรกิจบริการประมูลมากว่า 30 ปี และเป็นบริษัทประมูลแห่งแรกของประเทศไทย โดยในปี 2555 นี้บริษัทฯ ขยายธุรกิจเข้าสู่การเป็นบริษัทมหาชน จึงต้องการรับพนักงาน /เจ้าหน้าที่ เข้ามาร่วมพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ตามตำแหน่งงาน ดังนี้
– บริการติดต่อแนะนำจัดหาสินเชื่อไฟแนนซ์
– บริการรับแก้ปัญหารถค้างจ่ายไฟแนนซ์
– บริการติดต่อแนะนำจัดหาประกันภัย
– บริการรับสินค้าเพื่อนำมาประมูล
– บริการปรับปรุงสภาพรถเพื่อนำมาประมูล
– บริการตรวจและรับรองสภาพรถ
– บริการติดตามและยึดรถ
Address : 518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tapleela 1), Wangthonglang, Bangkok 10310
Phone number : 0-2033-6555 ต่อ 360

  Your Name/ชื่อ (required)

  Your Email/อีเมล์ (required)

  Your subject/หัวข้อ (required)

  Resume URL * File PDF/เรซูเม่ URL * ไฟล์ PDF

  Your Message/ข้อความ


  You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.

  About Union Auction Co.,Ltd.

  518/28 Soi Ramkhamhaeng 39 (Tapleela 1), Wangthonglang, Bangkok 10310